Diagnoza dla zespołów dedykowana jest kadrze zarządzającej. Poprzez diagnozę można sprawdzić na ile styl przywództwa kadry zarządzającej odpowiada potrzebą organizacyjnym oraz wpisuje się w kulturę organizacji.

Na podstawie raportu można zaplanować potrzebne zmiany oraz wypracować formułę ich wprowadzania.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma swój indywidualny raport wraz ze wskazówkami rozwojowymi.