Warsztaty rozwojowe na podstawie diagnozy ILM72 pozwalają liderom na sprawdzenie na ile ich styl przywództwa jest adekwatny i skuteczny w ich organizacji i na ich konkretnym stanowisku, biorąc pod uwagę zadania, zespół oraz kulturę organizacyjną.

Warsztaty pozwalają też na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zmiany swojego podejścia do zarządzania i bycia skutecznym przywódcą.