COACHING

Coaching jest procesem którego celem jest wspieranie Klienta w świadomym dokonywaniu zmiany, poprzez definiowanie i osiąganie rozwojowych celów zawodowych oraz osobistych. Celem sesji coachingowych jest pobudzanie do myślenia, prowokowanie dyskusji oraz pobudzanie kreatywności. Narzędzia stosowane podczas sesji, w tym pytania oraz budowanie doświadczenia pozwalają na precyzyjne planowanie i realizację stawianych celów. Dodatkową korzyścią z udziału w coachingu jest wzrost poczucia własnej wartości oraz świadomość indywidualnych zasobów i możliwości. Coaching jest również motywatorem oraz często katalizatorem zmian.

COACHING W OPARCIU O METODĘ MTQ48

Szczególnym procesem jest praca coachingowa w obszarze odporności psychicznej. Proces rozpoczyna diagnoza odporności psychicznej MTQ48, a następnie ustaleniu celów rozwojowych w obszarze siły psychicznej.

DORADCTWO & AC/DC

Usługi doradczo-konsultingowe koncentrują się na obszarach związanych z przywództwem w organizacji (diagnoza kultury przywództwa w organizacji), oceny kompetencji liderów (AC&DC) oraz facylitacji i moderacji warsztatów dla firm w procesie zmiany.