Tematy wystąpień i wykładów związane są z obszarami moich zainteresowań zawodowych, głównie z odpornością psychiczną.

Przykładowe tematy wystąpień

» Menadżer silny i odporny psychicznie: znak czasów czy pragmatyzm

» Pomiędzy odpornością a wrażliwością psychiczną

» Czym jest Odporność Psychiczna i dlaczego jest ważna?