Diagnoza indywidualna MTQ

Diagnoza indywidualna MTQ

Diagnoza odporności psychicznej oraz sesja feedbackowa przeznaczona jest dla osób które czuję, że obszar ich odporności psychicznej wymaga zaopiekowania się.

Podczas sesji feedbackowej omawiamy obszary odpowiadające za odporność psychiczną, jak wynik diagnozy przekłada się na życie codzienne klienta, czy poszczególne obszary wymagają pracy. Celem diagnozy oraz sesja feedbackowej jest również zbudowanie świadomości klienta odnośnie jego odporności psychicznej, nawykowych reakcji w sytuacjach stanowiących wyzwanie, pojawiających się wtedy automatyzmów.

Budowanie świadomości to również analiza tego czy nawykowe reakcje klienta są wspierające czy też utrudniają skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. To również analiza tego, jak indywidualna odporność psychiczna przekłada się na relacje oraz na współpracę z innymi osobami. Podczas sesji rozmawiamy o odporności psychicznej oraz o wrażliwości psychicznej. Sesja feedbackowa może myć również początkiem dłuższego procesu np. coachingowego.

Dla kogo?

Diagnoza odporności psychicznej oraz sesja feedbackowa przeznaczona jest dla osób które czuję, że obszar ich odporności psychicznej wymaga zaopiekowania się lub dla osób które przygotowują się do zmiany w swoim życiu i chcą ją rozpocząć od wzmocnienia swoich zasobów psychologicznych.

Jak to wygląda?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie do badania, omówienie celów i potrzeb rozwojowych oraz motywacji do badania.

Drugim krokiem jest zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza MTQ Plus. Badanie jest w formie on-line i zajmuje około 20 minut.

Krok trzeci to sesja feedbackowo – rozwojowa, podczas której omawiamy wyniki diagnozy i odnosimy je do celów i potrzeb zdefiniowanych na samym początku.

Przebieg sesji:

Na początku sesji rozmawiamy o tym czym jest odporność psychiczna, w jaki sposób wpływa na nasze życie. Omawiamy również poszczególne obszary odpowiadające za odporność psychiczną.

Następnie patrzymy na diagnozę indywidualną klienta i zastanawiamy się jak wynik diagnozy przekłada się na życie codzienne klienta. Co oznaczają poszczególne cyfry, z jakimi zachowaniami się wiążą. Celem diagnozy oraz sesji feedbackowej jest zbudowanie świadomości klienta odnośnie do jego odporności psychicznej, a co za tym idzie jego nawykowych reakcji w sytuacjach stanowiących wyzwanie, pojawiających się wtedy automatyzmów i konkretnych zachowań. Budowanie świadomości to również analiza tego czy nawykowe reakcje klienta są wspierające czy też utrudniają skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. To również analiza tego, jak indywidualna odporność psychiczna przekłada się na relacje oraz na współpracę z innymi osobami. Podczas sesji rozmawiamy o odporności psychicznej oraz o wrażliwości psychicznej.

Szukamy odpowiedzi na pytanie jaki poziom odporności i co za tym idzie jakie reakcje i zachowania byłyby najbardziej adekwatne w obecnej sytuacji klienta. Innymi słowy – czego aktualnie potrzebuje?

Sesja feedbackowa może myć również początkiem dłuższego procesu np. coachingowego