Warsztaty dla liderów i zespołów

Warsztaty dla liderów i zespołów

Warsztaty to forma pracy dla mniejszych grup i zespołów. Podczas kilkugodzinnego spotkania możemy poruszyć wiele tematów i przećwiczyć najważniejsze umiejętności. Warsztaty to również przestrzeń na dyskusje, doświadczenia i próbowanie nowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku.

Praca warsztatowa polega na wprowadzaniu nowej wiedzy i stwarzaniu okazji do jej przećwiczenia oraz sprawdzenia czy i jak możemy ją wdrożyć do codziennego życia – czy to w organizacji czy to w życiu codziennym. Wspólnie w grupie warsztatowej wypracowujemy najlepsze praktyki, sposoby i metody na to, aby poznawana wiedza i nowe umiejętności jak najlepiej zafunkcjonowały i były po prostu przydatne.

Przykładowe tematy warsztatów:

  • Odporność Psychiczna zespołu: jak ją budować i jak z niej korzystać.
  • Pomiędzy odpornością i wrażliwością – jak czerpać z różnorodności w pracy zespołowej ?
  • Przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych i budowanie trwałej współpracy
  • Komunikacja i współpraca w zespole
  • Indywidualny styl przywództwa, a efektywność zespołu
  • Wypalenie zawodowe – co oznacza, jak się przed nim chronić i co robić, kiedy poczujemy się wypaleni ?

W pracy z liderami wykorzystuję kwestionariusz ILM72 który pozwala zdiagnozować indywidualny styl przywództwa i sprawdzić na ile jest on adekwatny do kultury organizacyjnej oraz aktualnych potrzeb zespołu.