Sesje Indywidualne

Coaching & Konsultacje

Coaching jest procesem którego celem jest wspieranie Klienta w świadomym dokonywaniu zmiany, poprzez definiowanie i osiąganie rozwojowych celów zawodowych oraz osobistych.

Celem sesji coachingowych jest pobudzanie do myślenia, prowokowanie dyskusji oraz pobudzanie kreatywności. Narzędzia stosowane podczas sesji, w tym pytania oraz budowanie doświadczenia pozwalają na precyzyjne planowanie i realizację stawianych celów. Dodatkową korzyścią z udziału w coachingu jest wzrost poczucia własnej wartości oraz świadomość indywidualnych zasobów i możliwości. Coaching jest również motywatorem oraz często katalizatorem zmian.

Coaching w oparciu o diagnozę odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ.

Szczególnym procesem jest praca coachingowa w obszarze odporności psychicznej. Proces rozpoczyna diagnoza odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ, następnie ustalamy cele rozwojowe w obszarach odpowiedzialnych za naszą siłę psychiczną. Dotyczy to więc takich obszarów jak poczucie sprawczości i praca z emocjami, budowanie zaangażowanie, reagowanie na zmiany oraz budowanie pewności siebie. Analizując wyniki diagnozy poszukujemy zarówno dźwigni jak i obciążeń, które mogą stawać na drodze realizacji celów i dobrego życia. Bardzo często już sama diagnoza i uświadomienie sobie skąd wynikają nasze zachowania czy emocje pozwala na bardziej świadome i intencjonalne planowanie własnego rozwoju oraz dbanie o siebie.

Każdy z nas potrzebuje odpowiedniego poziomu odporności psychicznej, aby móc skutecznie działać i cieszyć się dobrym życiem. Diagnoza pozwala odkryć naszą wewnętrzną siłę, a proces coachingowy umożliwia rozwinięcie jej do takiego poziomu jakiego aktualnie potrzebujemy.

Konsultacje indywidualne

Odmienną formą wsparcia są konsultacje terapeutyczne w oparciu podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR) oraz psychoterapię pozytywną.

Tu praca z klientem polega na odkrywaniu jego wewnętrznych zasobów i znajdywanie rozwiązań dla aktualnych trudności z jakimi przychodzi klient.