Sesje Indywidualne

Coaching

Coaching jest procesem którego celem jest wspieranie Klienta w świadomym dokonywaniu zmiany, poprzez definiowanie i osiąganie rozwojowych celów zawodowych oraz osobistych.

Celem sesji coachingowych jest pobudzanie do myślenia, prowokowanie dyskusji oraz pobudzanie kreatywności. Narzędzia stosowane podczas sesji, w tym pytania oraz budowanie doświadczenia pozwalają na precyzyjne planowanie i realizację stawianych celów. Dodatkową korzyścią z udziału w coachingu jest wzrost poczucia własnej wartości oraz świadomość indywidualnych zasobów i możliwości. Coaching jest również motywatorem oraz często katalizatorem zmian.

Coaching w oparciu o diagnozę odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ.

Szczególnym procesem jest praca coachingowa w obszarze odporności psychicznej. Proces rozpoczyna diagnoza odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ, a następnie ustaleniu celów rozwojowych w obszarach odpowiedzialnych za naszą siłę psychiczną. Dotyczy to więc takich obszarów jak poczucie sprawczości i praca z emocjami, budowanie zaangażowanie, reagowanie na zmiany oraz budowanie pewności siebie.

Wykształć w sobie umiejętności które pomogą ci w życiu

Zapisz się już teraz !