Diagnoza indywidualna

Diagnoza indywidualna

ILM72 to kwestionariusz, który powstał jako wynik badań i analizy wielu modeli przywództwa. Celem tej analizy było wyłonienie obszarów, które są kluczowe dla efektywnego przywództwa.

W ten sposób powstało narzędzie, które umożliwia precyzyjną diagnozę stylu przywództwa i może być inspiracją do pracy w tym obszarze. Diagnoza pozwala sprawdzić jakie jest preferowany styl przywództwa lidera, jakie jest jego podejście do pracy z zespołem i na ile ten styl wpisuje się w potrzeby zespołu lub organizacji.

image003

6 obszarów odpowiedzialnych za indywidualny styl przywództwa:

Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludzi
Elastyczny v. Zasadniczy
Zdecentralizowany v. Scentralizowany
Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymagania
Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efekt
Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych Zasobach

W każdym z tych obszarów ujawniają się nasze preferencje, to na czym wolimy koncentrować uwagę i energię. Są liderzy, którzy wolą koncentrować się na ludziach, inni wybierają zadania jako priorytet swoich działań. Żadne z tych podejść nie jest ani złe ani dobre, dopiero diagnoza i odniesienie wyników do kultury organizacji, rodzaju zadań i odpowiedzialności lidera i zespołu może pokazać na ile preferowany styl lidera jest skuteczny i adekwatny. Podobnie jest w pozostałych obszarach.

3 obszary odpowiedzialne za efektywność:

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓW
KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACH
KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ

Kwestionariusz diagnozuje dodatkowo trzy obszary, które wprost informują o efektywności lidera i dzięki temu pozwalają w łatwy sposób wprowadzać zmiany, które przynoszą konkretne efekty.

Efekt diagnozy:

Diagnoza indywidualna preferowanego stylu przywództwa wraz z sesją feedbackową pozwala przede wszystkim sprawdzić jaki jest nasz preferowany styl przywództwa. Pozwala również, dzięki

odniesieniu wyników badania do szerszego kontekstu jakim jest organizacja, kultura organizacji, zespół lidera, cele i zadania, sprawdzić na ile preferowany styl przywództwa pozwala liderowi skutecznie działać i osiągać zamierzone rezultaty lub zastanowić się jakie zmiany w podejściu można wprowadzić, aby takie rezultaty osiągać.