Diagnoza organizacji & zespołów

Diagnoza organizacji & zespołów

Diagnoza stylu przywództwa dla zespołów dedykowana jest kadrze zarządzającej i liderom w organizacji. Poprzez taką diagnozę można sprawdzić na ile styl przywództwa kadry zarządzającej odpowiada potrzebom organizacyjnym oraz wpisuje się w kulturę organizacji i kulturę zarządzania.

Podobnie jak w przypadku diagnozy indywidualnej, tu również otrzymujemy informacje o preferowanym stylu zarządzania liderów w 6 obszarach odpowiedzialnych za preferowany styl przywództwa oraz informację o 3 obszarach odpowiedzialnych za efektywność podejmowanych działań przez kadrę zarządzającą.

6 obszarów odpowiedzialnych za indywidualny styl przywództwa:

Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludzi
Elastyczny v. Zasadniczy
Zdecentralizowany v. Scentralizowany
Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymagania
Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efekt
Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych Zasobach

3 obszary odpowiedzialne za efektywność:

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓW
KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACH
KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ

Na podstawie wyników diagnozy oraz w odniesieniu do potrzeb organizacyjnych można zaplanować potrzebne zmiany oraz wypracować formułę ich wprowadzania. Diagnoza może być również okazją do dyskusji o kulturze zarzadzania.

Diagnoza może być również częścią szerszych działań w organizacji, w tym audytu strategicznego, wprowadzania nowej kultury organizacji czy zmian wprowadzanych zgodnie z potrzebami rynku.

Raport indywidualny dla każdego uczestnika diagnozy

Każdy z uczestników biorących udział w badaniu otrzymuje swój indywidualny raport wraz ze wskazówkami rozwojowymi.