Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe na podstawie diagnozy ILM72 pozwalają liderom na sprawdzenie na ile ich indywidualny styl przywództwa jest adekwatny i skuteczny w ich organizacji i na ich konkretnym stanowisku, biorąc pod uwagę zadania, zespół oraz kulturę organizacyjną.

Warsztaty poprzedza diagnoza indywidualnego stylu przywództwa kwestionariuszem ILM72.

Kwestionariusz ILM72

Jest to kwestionariusz, który powstał jako wynik badań i analizy wielu modeli przywództwa. Celem tej analizy było wyłonienie obszarów, które są kluczowe dla efektywnego przywództwa. W ten sposób powstało narzędzie, które umożliwia precyzyjną diagnozę stylu przywództwa i może być inspiracją do pracy w tym obszarze.

Efekt:

Warsztaty pozwalają też na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zmiany swojego podejścia do zarządzania i bycia skutecznym przywódcą. Uczestnicy warsztatów poza diagnozą i refleksją otrzymują również wskazówki rozwojowe, ćwiczą nowe podejście i testują na ile nowa wiedza i umiejętności pozwolą im osiągać jeszcze lepsze efekty w pracy z innymi.

Podczas warsztatów możliwe jest również stworzenie benchmarków i wypracowanie modelowego stylu przywództwa dla danej organizacji. Pozwala to skuteczniej planować działania rozwojowe dla liderów oraz wspierać pożądane zachowania, również poprzez budowanie odpowiedniej kultury zarządzania w organizacji.