Warsztaty licencyjne

Warsztaty licencyjne MTQ

Czym jest odporność psychiczna i po co ją diagnozować?

Odporność Psychiczna jest to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Odpowiada za nasze reakcje w trudnych sytuacjach, sprawia, że jesteśmy w stanie radzić sobie z przeciwnościami i daje nam napęd i siłę do tego aby iść do przodu, doświadczać i odkrywać uroki życia. Wpływa na nasz ogólny dobrostan.

Odporność psychiczna jest czynnikiem sprzyjającym osiąganiu sukcesów. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej jak i innych sfer naszego życia. Przy czym sukces dla każdego z nas może oznaczać coś innego, ale to właśnie odporność psychiczna pozwala nam określić czym jest dla nas i podążać we właściwym kierunku.

“Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która determinuje w pewnej części to, jak poszczególne osoby reagują w obliczu stresu, presji i wyzwań, niezależnie od sytuacji.”

(Clough & Strycharczyk, 2011)

Co składa się na naszą odporność psychiczną?

Naszą psychiczną odporność tworzą cztery obszary: kontrola – to nasze poczucie wpływu i zarządzanie emocjami, zaangażowanie – to wyznaczenie celów i konsekwencja w działaniu, wyzwania – to chęć do podejmowania wyzwań i ryzyka oraz uczenie się przez doświadczenie oraz pewność siebie – czyli poczucie własnej wartości i pewność siebie w relacjach interpersonalnych).

Diagnoza odporności psychicznej

Pierwszy kwestionariusz do diagnozy odporności psychicznej został stworzony ponad 20 lat temu przez profesora Petera Clough z Huddersfield University, a wcześniej z Manchester Metropolitan University. Obecnie możemy korzystać z najnowszej wersji kwestionariusza MTQ Plus. Ten kwestionariusz jest wynikiem wielu badań i testów i odzwierciedla najnowszą wiedzą o odporności psychicznej. MTQ Plus diagnozuje odporność psychiczną w czterech obszarach, a dodatkowo każdy obszar pokazuje z dwóch perspektyw, adekwatnie do czterowymiarowego modelu OP prof. Petera Clougha.

To co jest ogromną zaletą kwestionariusza MTQ to poziom jego pomiaru. Większość testów koncentruje się na pomiarze zachowań (wskaźniki behawioralne) i atrybutów emocjonalnych (odczucia) – MTQ sprawdza, jak myślimy i jak nasz sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości wpływa na nasze zachowania i odczucia.

Takie badanie znacznie poszerza perspektywę i pozwala zrozumieć mechanizmy jakie stoją za naszą psychiczną siła, lub pozwala odkryć co nam ją blokuje. Dzięki temu praca w obszarze odporności psychicznej staje się dużo łatwiejsza i przynosi zdecydowanie lepsze wyniki. Dzięki diagnozie wzrasta nie tylko nasza świadomość i zrozumienie dla własnych reakcji, ale przede wszystkim diagnoza pozwala dokładnie określić potrzeby rozwojowe i kierunki pracy.

Każdy z nas potrzebuje odporności psychicznej, ale każdy potrzebuje jej na innym poziomie, w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy, ról jakie pełnimy czy etapu życia na jakim się znajdujemy. Do określenia tego poziomu służy diagnoza – aby zbadać jak jest obecnie i zadać sobie pytanie czy ten poziom odporności jest dla nas chroniący i wspierający.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty licencyjne?

Warsztaty licencyjne czy też potocznie certyfikacja MTQ są przeznaczone dla osób, które odpowiadają za rozwój i dobrostan innych ludzi. Dla osób, którym kwestionariusz diagnozujący odporność psychiczną pozwoli jeszcze lepiej wspierać klientów, trafniej stawiać diagnozy i formułować wnioski i sugestie do dalszej pracy. Dla psychologów, terapeutów, coachów, specjalistów HR, pedagogów, doradców zawodowych, mentorów.

Podczas warsztatów uczymy się czym jest odporność psychiczna, jak ją definiować, po czym możemy rozpoznać, że ktoś jest odporny, a ktoś wrażliwy w obszarze siły psychicznej. Uczymy się diagnozować odporność, interpretować wyniki diagnozy i umiejscawiać je w świecie klienta. Ponadto uczymy się jak rozwijać odporność, aby była na optymalnym poziomie, zarówno pracując z klientem indywidualnym jak i zespołem. Poznajemy metody i techniki przydatne w tej pracy.

Co dają warsztaty licencyjne?

Po ukończeniu procesu certyfikacji każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy AQR, na której będzie mógł planować swoje badania. Licencja oraz dostęp do platformy są bezterminowe. Licencjonowani Konsultanci mogą też liczyć na wsparcie społeczności konsultantów w dedykowanej zamkniętej grupie, cykliczne spotkania rozwojowe organizowane przez AQR International i AQR Polska oraz dostęp do grupy superwizyjnej.

Każdy konsultant wraz z licencją otrzymuje też prawo kupowania jednostek po preferencyjnych cenach.