Warsztaty licencyjne

Warsztaty licencyjne MTQ

Odporność Psychiczna jest to individualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Odporność psychiczna jest czynnikiem sprzyjającym osiąganiu sukcesów. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej jak i innych sfer naszego życia.

Elementami, które składają się na odporność psychiczną są: kontrola (poczucie wpływu i kontrola emocji), zaangażowanie (wyznaczenie celów i konsekwencja w działaniu), wyzwania (chęć do podejmowania wyzwań i ryzyka oraz uczenie się przez doświadczenie), pewność siebie (poczucie własnej wartości i pewność siebie w relacjach interpersonalnych).

“Cecha osobowości, która w dużym stopniu, wplywa na spsób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stress, presję, niezależnie od okoliczności w jakich wystepują”

(Clough, Strycharczyk)

Dzięki pracom zespołu prof. Petera Clougha oraz Douga Stryczarczyka odporność psychiczną możemy diagnozować. Od kilku lat dostępny jest kwestionariusz MTQ pozwalający precyzyjnie badać wszystkie obszary odpowiedzialne za naszą odporność psychiczną.

Warsztaty licencyjne są przeznaczone dla coachów, psychoterapeutów, terapeutów chcących pracować w obszarze odporności psychicznej klienta. Umożliwiają uzyskanie licencji na korzystanie z kwestionariusza MTQ i diagnozowanie odporności psychicznej.

Wykształć w sobie umiejętności które pomogą ci w życiu

Zapisz się już teraz !