O mnie

o mnie resized
O mnie

Nazywam się Sylwia Rybak i jestem… no właśnie kim ja jestem?

Zawodowo:
Pracuję jako trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC))  oraz coach (Ericksson College Certificate).

Prywatnie:
Jestem góroholiczką pałającą miłością absolutną do pasma Czarnohory, uwielbiam kawę w prawie każdej postaci, podróże te bliskie I te odległe oraz gry planszowe. Poza tym staram się pielęgnować i zauważać piękne chwile w życiu, a czas poza pracą najchętniej spędzam z najbliższymi.

Trener, Konsultant i Coach – Sylwia Rybak

Jako Trener, Coach i Konsultant

Jako trener pracuję przede wszystkim w obszarze związanym z budowaniem odporności psychicznej oraz szeroko rozumianego dobrostanu człowieka. W mojej pracy dotykam takich tematów jak poczucie sprawczości, budowanie zaangażowania, otwartość na zmiany i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pewności siebie i praca z krytykiem wewnętrznym oraz stres i emocje oraz wypalenie zawodowe. Pracuję również w obszarach związanych z przywództwem, zespołem i liderem. Tu poruszam takie tematy jak budowanie autentycznego i efektywnego przywództwa, komunikacja i współpraca w zespole, przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych, rola i kompetencje lidera.

Jako konsultant projektuje i wspieram projekty ukierunkowane na budowanie dobrostanu pracowników w organizacjach czy wręcz budowanie rezylientnych organizacji. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychometryczne: kwestionariusze MTQ do badania odporności psychicznej oraz ILM72 do badania indywidualnego stylu przywództwa. Prowadzę seminaria dla pracowników z zakresu odporności psychicznej i profilaktyki wypalenia zawodowego oraz pomagam wrażać do organizacji kulturę promującą dbanie o dobrostan pracownika.

Jako coach wspieram osoby w budowaniu ich odporności psychicznej, przechodzeniu przez zmiany, poszukiwaniu własnej drogi, definiowaniu na nowo celów zawodowych i prywatnych. Tu również korzystam z diagnozy odporności psychicznej, która często stanowi początek pracy rozwojowej.

Odporność Psychiczna

Ten temat pojawiał się już wyżej w opisie tego czym się zajmuję, ale myślę, że warto mu poświęcić osobny akapit. Odpornością psychiczną zajmuje się już ładnych parę lat, od kiedy na zaproszenie Douga Strycharczyka z AQR International dołączyłam do międzynarodowego zespołu AQR, czyli organizacji zajmującej się badaniami nad odpornością oraz tworzeniem narzędzi psychometrycznych do diagnozy OP. W obszarze odporności psychicznej prowadzę warsztaty rozwojowe, sesje feedbackowo-rozwojowe na podstawie diagnozy odporności psychicznej (MTQ), indywidualne sesje rozwojowe bazujące na modelu odporności psychicznej oraz jako pierwszy w Polsce Master Trainer prowadzę warsztaty licencyjne dla osób, które chcą korzystać z kwestionariuszy MTQ, diagnozujących odporność psychiczną swoich klientów.
Jestem członkiem Mental Toughness Advisory Group, piszę artykuły, moje rozdziały o psychicznej odporności znajdziecie w kilku książkach, prowadzę również badania oraz nagrywam podcasty dotyczące odporności psychicznej.

A poza pracą ?

Jestem góroholiczką pałającą miłością absolutną do pasma Czarnohory. To dlatego tyle tu zdjęć z różnych pasm górskich. Góry są dla mnie odskocznią, ale i salą treningową dla wielu obszarów mojego życia. Ponadto uwielbiam kawę w prawie każdej postaci, podróże te bliskie i te bardzo dalekie oraz gry planszowe. Poza tym staram się pielęgnować i zauważać piękne chwile w życiu, a czas poza pracą najchętniej spędzam z najbliższymi.

Prowadzę również grupę na FB poświęconą budowaniu odporności psychicznej, na którą serdecznie zapraszam:

Sylwia Rybak - Trener, Konsultant i Coach

0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0
REFERENCJI
0
GODZIN SZKOLEŃ
0 +
POZYTYWNYCH OPINIi

Moja

Galeria

Klienci, z którymi pracowałam: