O mnie

Określ Swoje Cele

Znajdź odpowiedzi

Odkryj równowagę

Osiągnij Sukces

o mnie 1 strona
O mnie

Nazywam się Sylwia Rybak i jestem… no włąśnie kim ja jestem?

Zawodowo:
Pracuję jako trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC))  oraz coach (Ericksson College Certificate).

Prywatnie:
Jestem góroholiczką pałającą miłością absolutną do pasma Czarnohory, uwielbiam kawę w prawie każdej postaci, Toskanię i gry planszowe. Poza tym staram się pielęgnować i zauważać piękne chwile w życiu, a czas poza pracą najchętniej spędzam z najbliższymi.

Trener, Konsultant i Coach – Sylwia Rybak

Jako Trener, Coach i Konsultant

Jako trener  pracuję przede wszystkim w obszarze związanym z budowaniem odporności psychicznej oraz szeroko rozumianego dobrostanu człowieka. Dotyczy to więc takich tematów jak poczucie sprawczości, budowanie zaangażowanie, otwartość na zmiany i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pewności siebie oraz stres i praca z emocjami.
Ponadto pracuję też w obszarach związanych z przywództwem, zespołem i liderem. Dotyczy to więc takich obszarów jak budowanie autentycznego i efektywnego przywództwa, komunikacja i współpraca w zespole, przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych, rola i kompetencje lidera.

Projekty rozwojowo-doradcze które realizuję obejmują: Assessment/Development Center, wsparcie HR,   wdrażanie projektów rozwojowych, warsztaty integracyjne, facylitację i moderację warsztatów w procesie wdrażania zmian. Dodatkowo wspieram projekty ukierunkowane na budowanie dobrostanu pracowników w organizacjach czy wręcz budowanie rezylientnych organizacji. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychometryczne: kwestionariusze MTQ do badania odporności psychicznej oraz ILM72 do badania indywidualnego stylu przywództwa.
Jako coach wspieram osoby w budowaniu ich odporności psychicznej, przechodzeniu przez zmiany, prowadzę również coaching zespołowy oraz Action Learning (coaching grupowy)

Odporność Psychiczna
Ten temat pojawiał się już wyżej w opisie tego czym się zajmuję, ale myślę, że warto mu poświęcić osobny akapit. Odpornością psychiczną zajmuje się już ładnych parę lat, od kiedy na zaproszenie Douga Strycharczyka z AQR International dołączyłam do międzynarodowego zespołu AQR, czyli organizacji zajmującej się badaniami nad odpornością oraz tworzeniem narzędzi psychometrycznych do diagnozy OP.

W obszarze odporności psychicznej prowadzę warsztaty rozwojowe, sesje feedbackowo-rozwojowe na podstawie diagnozy odporności psychicznej (MTQ), indywidualne sesje rozwojowe bazujące na modelu odporności psychicznej oraz jako pierwszy w Polsce Master Trainer prowadzę warsztaty licencyjne dla osób, które chcą korzystać z kwestionariuszy MTQ, diagnozujących odporność psychiczną.
Prowadzę również grupę na FB poświęconą budowaniu odporności psychicznej, na którą serdecznie zapraszam: 

Sylwia Rybak - Trener, Konsultant i Coach

0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0
REFERENCJI
0
GODZIN SZKOLEŃ
0 +
POZYTYWNYCH OPINIi

Moja

Galeria