Nazywam się Sylwia Rybak i jestem… no właśnie, kim jestem?

Pracuję jako trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) oraz coach (Ericksson College Certificate).

Jako trener  pracuję w takich obszarach jak: zarządzanie zespołem oraz przywództwo i kompetencje lidera. Z tymi obszarami wiążą się również takie tematy jak budowanie zespołów, komunikacja wewnątrz zespołu, praca z dysfunkcjami zespołowymi oraz budowanie autentycznego przywództwa, motywowanie i angażowanie pracowników. Dodatkowym tematem, który często przydaje się w pracy zespołowej jest kreatywność i takie warsztaty dla zespołów również prowadzę.

Projekty rozwojowo-doradcze które realizuję obejmują: Assessment/Development Center, audyt procesów zarządczych w organizacji, wsparcie HR, wdrażanie projektów rozwojowych, warsztaty integracyjne, facylitację i moderację warsztatów w procesie wdrażania zmian. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychometryczne: kwestionariusz MTQ48 do badania odporności psychicznej oraz ILM72 do badania indywidualnego stylu przywództwa.

Jako coach wspieram osoby w budowaniu ich odporności psychicznej, przechodzeniu przez zmiany, prowadzę również coaching zespołowy oraz Action Learning (coaching grupowy)

Od kilku lat zajmuję się również odpornością psychiczną i jest to temat który wkrada się w coraz większe obszary mojego zawodowego życia. Prowadzę warsztaty z odporności psychicznej, sesje feedbackowe na podstawie badania odporności psychicznej (MTQ48), indywidualne sesje rozwojowe bazujące na modelu odporności psychicznej oraz warsztaty licencyjne dla osób które chcą wykorzystywać w swojej pracy kwestionariusz MTQ48.