Diagnoza zespołowa

Diagnoza dla zespołów

Diagnoza zespołu daje obraz wszystkich obszarów odporności psychicznej. Pokazuje co może blokować zespół przed działaniem, skąd biorą się różnice w efektywności czy brak porozumienia.

Jeśli Twój zespół przechodzi jakiś kryzys, jeśli jest w zmianie i nie do końca wszystko idzie po myśli to może członkom brakuje ogniwa, które odpowiada za sprawczość, za zaangażowanie za odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań czy wiarę w siebie. Może brakuje odporności psychicznej.

Pozwala też popatrzeć członkom zespoły na to jak różnią się między sobą, jakiego podejścia do siebie nawzajem potrzebują i jak mają razem pracować.

Dodatkowo każdy z uczestników diagnozy otrzymuje swój indywidualny raport rozwojowy.

Diagnoza odporności psychicznej w zespole

Jeśli Twój zespół przechodzi jakiś kryzys, jeśli jest w zmianie i nie do końca wszystko idzie po myśli to może członkom brakuje ogniwa, które odpowiada za sprawczość, za zaangażowanie, za odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań czy wiarę w siebie. Może brakuje odporności psychicznej.

Diagnoza zespołu daje obraz wszystkich obszarów odporności psychicznej. Pokazuje co może blokować zespół przed działaniem, skąd biorą się różnice w efektywności czy brak porozumienia.

Pozwala też popatrzeć członkom zespoły na to jak różnią się między sobą, jakiego podejścia do siebie nawzajem potrzebują i jak mają razem pracować.

Różne perspektywy

Z jednej strony badanie odporności psychicznej możemy potraktować diagnostycznie -aby sprawdzić jakie mamy zasoby w zespole, jak się różnimy i to to oznacza. Diagnoza może pomóc wypracować najlepsze sposoby komunikowania się, przydzielania zadań, współpracy. Dzieje się tak dzięki zrozumieniu różnorodności w zespole, a co za tym idzie odmiennych schematów zachować czy odmiennych reakcji w podobnych sytuacjach.

Diagnoza może być również początkiem do pracy rozwojowej, do wzmocnienia tych obszarów, które są kluczowe w danym zespole, biorąc pod uwagę cele, zadania i sposoby działania poszczególnych członków zespołu. Możemy stworzyć benchmark, który pokaże jaki poziom odporności w naszym zespole będzie ułatwiał działania i w tym kierunku możemy rozwijać zespół.

Diagnoza zespołu może też być niezastąpionym narzędziem dla lidera – dzięki diagnozie lider dostanie informacje w jaki sposób pracować z poszczególnymi osobami, aby wydobywać ich potencjał i umożliwić im realizowanie siebie.

Sprawdzenie odporności psychicznej może też być działaniem interwencyjnym, wtedy kiedy nie wszystko idzie po myśli lidera czy organizacji, kiedy trzeba się zatrzymać i przeanalizować dotychczasowe sposoby działania i ich wpływ na zespól i na realizację zadań.

Ważnym atutem diagnozy zespołu jest to, że każdy z uczestników diagnozy otrzymuje swój indywidualny raport rozwojowy, może wziąć udział w indywidualnej sesji feedbackowo-rozwojowej, co również może być pomocne w jego funkcjonowaniu w zespole.