Diagnoza indywidualna preferowanego stylu przywództwa wraz z sesją feedbackową pozwala sprawdzić na ile mój styl przywództwa jest adekwatny na moim stanowisku pracy i w mojej organizacji. Podczas sesji omawiamy kolejne obszary oraz zastanawiamy się czy są jakieś potrzebne zmiany i w jaki sposób je przeprowadzić.