Diagnoza odporności psychicznej oraz sesja feedbackowa przeznaczona jest dla osób które czuję, że obszar ich odporności psychicznej wymaga zaopiekowania się.

Podczas sesji feedbackowej omawiamy obszary odpowiadające za odporność psychiczną, jak wynik diagnozy przekłada się na życie codzienne klienta, czy poszczególne obszary wymagają zmiany.

Rozmawiamy o odporności psychicznej oraz o wrażliwości psychicznej. Sesja feedbackowa może myć również początkiem dłuższego procesu np. coachingowego.