“Odporność Psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”

Clough, Strycharczyk

Odporność Psychiczna jest to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Odporność psychiczna jest czynnikiem sprzyjającym osiąganiu sukcesów. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej jak i innych sfer naszego życia.

Elementami, które składają się na odporność psychiczną są: kontrola (poczucie wpływu i kontrola emocji), zaangażowanie (wyznaczenie celów i konsekwencja w działaniu), wyzwania (chęć do podejmowania wyzwań i ryzyka oraz uczenie się przez doświadczenie),  pewność siebie (poczucie własnej wartości i pewność siebie w relacjach interpersonalnych).

Dzięki pracom zespoły prof. Petera Clougha odporność psychiczną możemy diagnozować. Od kilku lat dostępny jest kwestionariusz MTQ48 pozwalający precyzyjnie badać wszystkie obszary odpowiedzialne za naszą odporność psychiczną.

Warsztaty licencyjne są przeznaczone dla coachów, psychoterapeutów, terapeutów chcących pracować w obszarze odporności psychicznej klienta. Umożliwiają uzyskanie licencji na korzystanie z kwestionariusza MTQ48 i  diagnozowanie odporności psychicznej.