Warsztaty rozwojowe są okazją do przyjrzenia się swojej odporności psychicznej, określeniu obszarów do zmiany oraz do pracy w tych obszarach.

Warsztaty poprzedza diagnoza odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ48.

Po warsztacie każdy z uczestników otrzymuje również raport rozwojowy ze wskazówkami do pracy w wybranych obszarach.