Odporność psychiczna

Jedną z cech osobowościowych, którą – według ekspertów – warto w ten sposób rozwijać, jest odporność psychiczna.